Några tips för högläsare

Börja med högläsning från födseln och fortsätt upp i tonåren.

Läs på samma plats, samma tid och gärna samma böcker. Barn älskar rutiner.

Läs tre berättelser per kväll, till exempel en favoritsaga, en välbekant saga och en ny.

Dramatisera gärna röster och växla tempo och tonläge efter berättelsens stämning.

Böcker med rim, rytm och upprepningar hjälper barnet att lättare förstå språkets uppbyggnad.

Försök att hålla ögonkontakt då och då medan du läser.

Illustrationerna i bilderböcker hjälper barnet att förstå hur man kan tolka en text.

Prata om bilderna och stanna upp och förklara svåra ord eller komplicerade händelseförlopp.

Källor: ”Böcker inom och omkring oss” (X Publishing) och ”Läsa högt” (Kabusa böcker)